İskenderun Gübre Hakkında

İskenderun Gübre Sanayii Anonim Şirketi, 2008 yılında Hatay ili İskenderun ilçesi Akçay Mevkiinde üretime başlamıştır. Yıllık üretim kapasitesi 400.000 ton olan fabrikamızın depolama kapasitesi de 100.000 ton dur. Şirketimiz, yurt dışından doğrudan ithal ettiği kimyevi gübrelerin pazarlamasını yaptığı gibi, hammaddelerini temin ettiği çeşitli kompozisyonlardaki kimyevi gübreleri İskenderun fabrikasında da üretip satışa sunmaktadır.

1976 yılından bu yana gübre ithal ederek Yurtiçine dağıtımını yapan Ülkemizin köklü kuruluşlarından olan Ost Olgun Dış Ticaret Anonim Şirketi, bilgi birikimi, tecrübesi, dinamik üretim anlayışı ve kadrosu ile İskenderun Gübre Sanayii Anonim Şirketini Türk Tarımına kazandırarak, yenilikçi bir üretim anlayışını amaçlamıştır.
Ana hedefimiz, yıllardan beri kullanılmakta olan klasik terkipteki gübrelerin yanı sıra; bölge, ürün, toprak ve ekonomik şartlara uyan miktarlarda bitki besin maddeleri ihtiva eden gübre çeşitlerini üretmek ve bu doğrultuda, Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K) ana bitki besin maddelerinin yanı sıra mikrobesin elementi de ihtiva edebilecek olan ; tekli, ikili ve üçlü olarak değişik oranlarda bünyesinde barındıran kimyevi gübre çeşitlerini Türk Tarımına kazandırmaktır.

Anılan bu gübreler, yurt içine bayilerimiz kanalı ile pazara sunulduğu gibi, Pankobirlik, Çukobirlik, çeşitli Şeker Fabrikaları ve TİGEM gibi kuruluşlar tarafından alınarak Yurt sathında Türk Tarımının hizmetinde kullanılmakta; bir kısmı da yurt dışına ihraç edilmektedir.

Copyright © 2010 İSKENDERUN GÜBRE SANAYİİ A.Ş.İskenderun Gübre A.Ş. Bir Ostolgun İştirakidir.